Kalendar 2018

Kalendar 2018

KALENDAR 2018

Planirane aktivnosti

Redni broj Naziv Datum najave Bazara Datum održavanja Bazara
1. IV Novosadski noćni bazar 15.01. 16.03.
2. V Novosadski noćni bazar 14.03. 27.04.
3. VI Novosadski noćni bazar 03.05. 01.06.
4. VIII Novosadski noćni bazar 05.09. 19.10. - 20.10.
5. IX Novosadski noćni bazar 31.10. 22.12. - 23.12.

Svi novosadski noćni bazari će se održati na Ribljoj pijaci osim IX (zimskog) koji će biti na Novosadskom Sajmu.