Prvi NS noćni bazar

Prvi NS noćni bazar

Održan je Prvi NS noćni bazar

Prvi NS Noćni bazar održan je 1. septembra na Ribljoj pijaci

PREDNOSTI ZA IZLAGAČE

Snaga ovakvih događaja je što preduzetnici imaju mogućnost da se uz minimalna ulaganja predstave kupcima, osvoje novo tržište, ostvare saradnju sa kolegama preduzetnicima i dođu do novih ideja

Najveća snaga je što su nakon ovih događaja svi svesni da svi stvaraju i razvijaju svoje poslove pod jednim nebom, da granice ne postoje ukoliko se svi udruže i zajednički nastupaju.