Kalendar 2018

Kalendar 2018

KALENDAR 2018

Planirane aktivnosti

Redni broj Naziv Datum najave Bazara Datum održavanja Bazara
1. IV Novosadski noćni bazar 15.01. 16.03.
2. V Novosadski noćni bazar 14.03. 27.04.
3. VI Novosadski noćni bazar 03.05. 01.06.
4. VII Novosadski noćni bazar 18.07. 31.08.
5. VIII Novosadski noćni bazar 05.09. 19.10.
6. IX Novosadski noćni bazar 31.10. 14.12.

Svi novosadski noćni bazari će se održati na Ribljoj pijaci osim IX (zimskog) koji će biti na Spensu.