Kalendar 2019

Kalendar 2019

KALENDAR 2019

Planirane aktivnosti

Redni broj Naziv događaja Mesto održavanja Datum održavanja
1. Stručna konferencija "Izvori finansiranja" Sala rektorata u UNS 06. marta 2019.
2. Novosadski noćni bazar Riblja pijaca 15. marta 2019.
3. Novosadski noćni bazar Štrand 19-20. aprila 2019.
4. Stručna konferencija "Važnost marketinga za razvoj poslovne ideje" Novosadski sajam 08. maja 2019.
5. Novosadski noćni bazar Spens 07.juna 2019.
6. Mini novosadski noćni bazar KATOLIČKA PORTA
u okviru YOUTH
FAIRa
02.03.04. jula 2019.
7. Novosadski noćni bazar Spens 05.06. jula 2019. drugi dan EXITA
8. Novosadski noćni bazar Riblja pijaca 04. oktobra 2019.
9. Stručna konferencija "Inovacije u preduzetništvu" Novosadski sajam 25. oktobra 2019.
10. Business Forum Novi Sad 12. decembra 2019.
11. Novosadski noćni bazar Novosadski sajam 20. decembra 2019.