Mamarijum

Mamarijum

Mamarijum – Kako radi svet – mali preduzetnici

​Kako radi svet je ciklus radionica gde deca kroz eksperiment, istraživanje i otkrivanje, radom sa različitim materijalima i sadržajima saznaju o svetu oko njih i isotvremeno razviju kritičko razmišljanje, rasuđivanje i ocenjivanje. Ovaj put koristimo svoju maštu i stvaramo nove vrednosti kao pravi preduzetnici. Program je podržan od strane Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost.

Mamarijum – Muzički kutak

Muzička otkrivaonica gde će deca kroz igru, pevanje i slušanje muzike, razviti ljubav prema muzici, izgraditi muzički ukus, razviti koordinaciju pokreta, osećaj za muzički metar i ritam. Bavićemo se pesmama uz igru, kao i igrama uz muziku.

OSTALI IZVOĐAČI